Equip

JAVIER RAMOS TURRIÓN

Director Delegació GNA Madrid-Castella

GEMMA GOSÀLBEZ DURAN

Gestió projectes i resp. RRHH

DAVID VEGA PUIG

Gestió projectes

CRISTINA MORET BACH

Tècnica en turisme