Equip

CLÀUDIA BERTRAN DURAN

Direcció departament eMarketing

LAURA PORTELLA MORENO

Tècnica eMarketing

Patricia Romero

Tècnica eMarketing

Lídia Higuero

Tècnica eMarketing