Projectes

Apartaments Albamar i Almirall

Categories: Web, eTurisme

Els sites dels Apartaments Albamar i Almirall s’han renovat amb la intenció d’oferir una imatge gràfica més actual i una estructura dels continguts més neta i pràctica pels usuaris, on destaquen les seccions amb informació dels establiments i la d’ofertes. A banda del disseny i programació del web 100% responsive, GnaHS també ha proporcionat als Apartaments el motor de reserves, les eines Smile i Envelope per a opinions dels usuaris i creació i enviament de newsletters respectivament, i el Channel Manager.