Projectes

Conservatori de Música de Girona

Categories: Web

El Conservatori de Música Isaac Albèniz de Girona també ha confiat en GNA per a la creació del seu web, amb l’objectiu de promocionar-hi la seva oferta de formació i activitats. La serietat i rigor de la institució es reflecteixen en el disseny del projecte, especialment a través de la gamma cromàtica utilitzada. El web del Conservatori conté molta quantitat d’informació, per la qual cosa s'han classificat els continguts de manera molt ordenada i intuïtiva per facilitar que els usuaris els visualitzin i hi interactuïn àgilment. Té un menú lateral, amb les àrees temàtiques classificades de manera clara i entenedora. El web està integrat amb les xarxes socials.