Projectes

Escola Betània-Patmos

GNA ens ha aportat experiència, professionalitat, solucions i eficàcia en el canviant món de la comunicació digital.
Escola Betània-Patmos
Categories: Web

GNA ha programat el nou web de l’escola Betània Patmos. Aquest és el segon projecte web que desenvolupa per a aquesta institució barcelonina. El site conté una gran quantitat de continguts, estructurats d’una manera molt ordenada i, fins i tot, ofereix l’opció de segmentar la navegació en funció del perfil de cada usuari. Es tracta d’un web responsive i, per tant, s’adapta a tot tipus de dispositius.  A més, disposa d’un sistema d’inscripcions d’activitats extraescolars altament avançat, que possibilita una gestió àgil i segura de les altes i baixes d’alumnes. També disposa d’una àrea privada, amb un accés exclusiu per a cada usuari. Amb l’objectiu de mantenir una comunicació permanent amb els seus diferents públics, el web integra els diversos blogs de l’escola i una àrea d’actualitat.