Projectes

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

El Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya utilitza Envelope, l’eina de newsletter desenvolupada per GNA, per a la creació i enviament d’eButlletins a la seva base de dades d’usuaris. A través d’aquesta aplicació, el Museu de la Ciència confecciona àgilment els eButlletins i els envia de manera efectiva als diferents grups d’usuaris per tal de comunicar-los l’actualitat vinculada amb aquest equipament cultural.